خبر

بسته پیشنهادی اروپا تحت تاثیر اظهارات نسنجیده مسئولین ارائه شد
یک کارشناس مسائل بین الملل گفت: علت ارائه بسته پیشنهادی ضعیف اروپا این است که آنها فکر می‌کنند ایران تحت هر شرایطی با اروپا ادامه خواهد داد؛ این ذهنیت ناشی از اظهارات نسنجیده مسئولین بود. فواد ایزدی، کارشناس مسائل بین الملل ، پیرامون برگزاری کمیسیون مشترک برجام و آینده روابط ایران با اروپا با در نظر گرفتن بسته پیشنهادی آنها در قالب برجام اظهارکرد: بیانیه ای که در وین صادر شد در واقع در مسیر برجام بود. به این تعبیر که امتیاز دادن نقد و امتیاز نگرفتن نسیه، شما ببینید که در متن بیانیه و در بند ششم آن آمده که ایران اعلام کرده است که فعالان اقتصادی که به دنبال کسب و کار مشروع در ایران هستند با حُسن نیت عمل کردند. به گزارش مهر،کارشناس مسائل بین الملل اظهار کرد: در جای دیگری از این بیانیه آمده که قرار است انگلیس ریاست کارگروه مشترک رآکتور اراک را بر عهده بگیرد که این موضوع با اشاره به سابقه منفی و استعماری انگلیس در ایران جای تعجب دارد که چرا طرف ایرانی آن را پذیرفته و نکته دیگر این موضوع آن است که در متن فارسی آمده انگلیس به جای آمریکا ریاست این کارگروه را بر عهده خواهد داشت اما در متن انگلیسی چنین چیزی نیست. بنابراین تناقضی میان ترجمه و متن اصلی آن وجود دارد. وی ادامه داد: لذا این متن، متن بسیار ضعیفی است و مشکلات زیادی دارد و در عمل هم ما اقدام خاصی از اروپایی ها ندیدیم. مشکل این است که آنها فکر می کنند چه به ما بسته پیشنهادی سنگینی بدهند و چه بسته سبکی ارائه کنند، ایران در برجام خواهد ماند و این به دلیل اظهارات نسنجیده مسئولین کشور است که قبل از خروج آمریکا از برجام گفتند اگر آمریکا خارج شود ما با اروپا ادامه خواهیم داد. این را مسئولین کشور و آقای رئیس جمهور بیان کردند. تا زمانی که این ذهنیت اصلاح نشود که ایران تحت هر شرایطی با اروپا ادامه خواهد داد، ارائه این نوع بسته های پیشنهادی از سوی اروپا گریبان کشور را خواهند گرفت.