با حضور دادستان عمومی و انقلاب نیشابور:

از ایران خودرو خراسان بابت حمایت از خانواده زندانیان نیازمند تقدیربه عمل آمد

مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-دادستان شهرستان نیشابور به همراه رئیس دادگستری و اعضای هیئت مدیره انجمن حمایت از زندانیان این شهرستان از مدیرعامل شرکت ایران خودرو خراسان بابت حمایت از خانواده زندانیان نیازمند تقدیر کردند.
هم زمان با اولین روز هفته قوه قضاییه، دادستان شهرستان نیشابور به همراه رئیس دادگستری، مدیرعامل و جمعی از اعضای هیئت مدیره انجمن حمایت از زندانیان این شهرستان ضمن بازدید از خطوط تولید شرکت ایران خودرو خراسان از مدیرعامل این شرکت بابت حمایت از خانواده زندانیان نیازمند تقدیر کردند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نیشابور با اشاره به تلاش های شرکت ایران خودرو خراسان در راستای توجه به آسیب های اجتماعی و نگاه ویژه مدیرعامل این شرکت به مقوله حمایت از خانواده گفت: طی جلسه ای که هیئت مدیره انجمن حمایت از زندانیان شهرستان نیشابور با مدیرعامل شرکت برگزار کردند و بازدیدی که از زندان نیشابور به عمل آوردند همکاری های اثربخشی در جهت حمایت از خانواده زندانیان نیازمند این شهرستان به وجود آمد.
سید محمد حسینی افزود: در راستای این همکاری و با تلاش انجمن، کارگاه تولیدی کیف دوزی و خیاطی در محل انجمن ایجاد شد که اولین سفارش، تولید کیف جهت استفاده کارکنان شرکت تحویل داده شده است و باتوجه به رضایت از کیفیت محصول دومین سفارش نیز به زودی تحویل داده خواهد شد.
رییس هیئت مدیره انجمن حمایت از زندانیان شهرستان نیشابور خاطر نشان کرد: : از مدیرعامل شرکت ایران خودرو خراسان بابت اشتغالزایی و کمک به تجهیز کارگاه انجمن حمایت از زندانیان نیشابور تشکر می کنم.